SCHENGEN VİZELERİ
VİZESİNİ ALDIĞIMIZ ÜLKELER
hacc fiyatlarımız
UMRE FIYATLARI
RAMAZAN UMRESİ PROGRAMLARI
HACC
=> HAC İLE İLGİLİ AYETLER
=> HACCIN ÇEŞİTLERİ
=> HACCIN ŞARTLARI
=> HACCIN RÜKUNLERİ
=> HACCIN VACİPLERİ
=> HACCIN SÜNNETLERİ
=> HACCDA KADINLAR
=> HACDA VEKALET
=> NE NASIL YAPILIR
=> MEDİNE-İ MÜNEVVERE ZİYARETİ
=> EFENDİMİZİ ZİYARET
=> RASULULLAH'IN HAC VE UMRESİ
UMRE
VİZE HAKKINDA
KONSOLOSLUKLAR
TERCUME FİYATLARIMIZ
İletişim
Ziyaretşi defteri
Hakkımızda
 

EFENDİMİZİ ZİYARET

Efendimizi Ziyaret


   Hac Farizasını ifa etmek için, bu mukaddes beldelere gelen müminler, bir süre Medine-i Münevverede kalarak, ibadetin zevkini tatmaya çalışır.

   Medine denince hemen akla gelen, mescidi nebevide namaz kılmak ve Rasulullah Efendimizin Kabri Şerifini ziyaret etmektir. 

   Mescidi Nebevi yolculuk yapılan üç Mescidden biridir. Hz. Peygamber bir Hadisi Şeriflerinde, "Mescidi Haram, Benim mescidim ve Mescidi Aksadan başka hiç bir yere ibadet maksadı ile yolculuk yapılmaz." demiştir. 

   Hac farizasını ifa eden bir müslüman, Medineyi ziyaret etmeden memleketine dönerse, eksiz olarak haccını ifa etmiş olur.  Çünkü Medine ziyareti haccın menasikinden değildir. Ancak Mescidi Nebevide namaz kılmak ve Hz. Peygamberi kabr-i şerifinde ziyaret etmek vacibe yakın bir sünnettir.  Bu konuda Peygamberimizden şu hadisler rivayet edilmiştir: "Kabrimi ziyaret edene şefaatim hak (nasip)olur."  "Kim beni öldükten sonra ziyaret ederse, hayatımda ziyaret etmiş gibidir."  "Kim hac yaparda, beni ziyaret etmezse bana katı davranmış olur."   Bu manada ondan fazla hadis rivayet edilmiştir. 

   Hazreti Peygamberi ziyaret, büyük bir kurbiyyet, faziletli bir ibadettir. Ve bu hususta icmâ vardır.

   Medineye gelirken abdestli olmak ve devamlı olarak Rasulullah efendimize salat ve selam getirmek sünnettir. 

   Medinenin evleri ve bahçeleri görüldüğünde, azami sükünet ve huşu ile yürümeli ve şu duayı okumalıdır:  "Bismillah maşaallah, Lâ kuvvete illâ Billâh, rabbi edhilni mudhale sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın, Allahumme iftahli ebvâbe rahmetik."

   Medine-i  Münevverede  ilk işi haremi şerife gitmek olmalıdır

   Medine-i Münevverede ilk işi Haremi Şerife gitmek olmalıdır. Girerken  "Bismillah vessalatu vesselamu alâ Rasulillah, Allahumme iğfirli ve ifteh li ebvabe rahmetik." demek sünnettir.

   Mescide selam kapısından girerse direk Ravza-i Mutahharaya teveccüh eder. Eğer cibril kapısından girecek olursa, henüz tahiyyetül Mescid namazı kılmadığı için teeddüben hücre-i saadetin önünden geçmez; Hücrenin arka tarafından Ravzaya gelir. Burada veya haremin her hangi bir yerinde, iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılar. Bir farz namazıda tahiyyetül mescid sayılmıştır.  Birinci rekatta Kafirun ikinci rekatta ihlas surelerinin okunması sünnettir. 

   Artık Rasulullah  Efendimizin kabri şerifini ziyaret vakti gelmiştir. Yaşlı gözlerle kemal-i haşyet ve tevazu ile hücrenin en az iki metre uzağında yüzü hücreye karşı huzurda dururken cenab-ı peygamberin kabri diri olduğu inancı içinde, onun güzel süretini , ziyaret edeni gördüğünü ve işittiğini, tasavvur ve tahayyül etmeli, onun kendisinden haberdar olduğuna ve karşılık verdiğine inanmalıdır. Çünkü Rasulullah efendimiz bir hadisi şeriflerinde:   "Kim bana selam verirse, Allah beni diriltir. Ben de onun selamına karşılık veririm." buyurmuşlardır. 

   Huzurda Hz. peygamberi şöyle selamlamalıdır.

   "Esselamu aleyke eyyuhennebi ve rahmetullahi ve berakatuhu Essalamu aleyke ya rasulullah Esselamu aleyke  ya habiballah esselamu aleyke ya hayrahalkılleh esselamu aleyke ya hatemennebiyyin, esselamu aleyke ya imamel muttekin, esselamu aleyke ya şefialmüznibin, esselamu aleyke ve ala cemiil enbiya-i vel mürselin velmelaiketil mukarerebin, esselamu aleyke ve alâ âlike ve ehli beytik. Eşhedu en lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerike lehu ve eşhedu enneke abduhu ve rasuluhu, ve eşhedu enneke kad belleğterrisale ve addeytel emane ve cahadte fillahi hakka cihadihi.

   Buna benzer cümlelerle selamını uzatabilir, ve ardından üç kere şefaat talebinde bulunur.Kendisine başkaları tarafından şefaat talebi emanet edilmişse "ya rasulullah falan oğlu falan, sana selam eder, ve senden şefaat, ister ona ve bütün mümünlere şefaat eyle"der. 

    Meteakiben, bir adım sağ tarafa intikal ederek, Hz. Ebu Bekirin R.A. ın  huzuruna gelir ve "Esselamü aleyke ya halifete rasulellah, esselamü aleyke ya sahibe Rasulellah filğari esselamu aleyke ya vezire rasulellah esselamu aleyke ya eba bekr."der 

    Yine sağ tarafa bir adım daha atarak, Hz. Ömer'in huzurunda durur ve  "Esselamu aleyke ya emirel müminin Ömer El-faruk,esselamu aleyke ya vezire rasulellah esselamu aleyke ya men kane şediden fil hakk." dedikten sonra, tekrar Rasulullahın yanına gelerek, dünya ve ahiret saadeti için istediği kadar dua eder. 

   Her müslüman, Medine-i Münevvere ziyaretini bir ğanimet bilmeli uzun süre mescidde kalmalı,  namaz, hatmi şerif, zikir ve dua gibi iabadetlerle meşgul olmalı ,gecelerini ihya etmeli ve defalarca Resulullha efendimizin ziyaretinde bulunmalıdır.

   Mescid-i Nebevide, 40 vakit namaz kılmak sünnet olduğundan Medine de en az 8 gün kalmaya dikkat edilmelidir. 

   Enes'in R.A. rivayet ettiği bir hadiste  Rasulullha efendimiz "Kim bir namaz geçirmeden, şu mescidimde 40 vakit namaz kılarsa kendisine ateşten, azaptan ve nifaktan, kurtuluş beraati verilir." demiştir. Bu namazların cemaatle kılınması hususunda sahih rivayetler mevcuttur.

SELAMLAR...


Bugün 2 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=