SCHENGEN VİZELERİ
VİZESİNİ ALDIĞIMIZ ÜLKELER
hacc fiyatlarımız
UMRE FIYATLARI
RAMAZAN UMRESİ PROGRAMLARI
HACC
=> HAC İLE İLGİLİ AYETLER
=> HACCIN ÇEŞİTLERİ
=> HACCIN ŞARTLARI
=> HACCIN RÜKUNLERİ
=> HACCIN VACİPLERİ
=> HACCIN SÜNNETLERİ
=> HACCDA KADINLAR
=> HACDA VEKALET
=> NE NASIL YAPILIR
=> MEDİNE-İ MÜNEVVERE ZİYARETİ
=> EFENDİMİZİ ZİYARET
=> RASULULLAH'IN HAC VE UMRESİ
UMRE
VİZE HAKKINDA
KONSOLOSLUKLAR
TERCUME FİYATLARIMIZ
İletişim
Ziyaretşi defteri
Hakkımızda
 

HACCIN ŞARTLARI

Haccın Şartları

A)    YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI:

Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için genel olarak bütün yükümlülüklerde öngörülen Müslüman olmak, akıl ve  buluğ şartı yanında, ayrıca hac yapmaya bedeni ve malî imkanların yeterli olması şartı da vardır. Bu ilave şartlara hac literatüründe “istitaat” denir.

Ayrıca kişinin hac ile yükümlü sayılabilmesi için belirtilen dört şarta ilaveten bu farizayı yerine getirecek vakte erişmiş olması da gerekir. Bütün şartları taşıdığı halde bu vakte yani haccı ifa etme vaktine erişememiş kimse yükümlü sayılmaz. Şayet bir kimse bu durumda ölmüşse hac borçlusu olarak ölmüş sayılmaz.

Teknik ifadeyle söyleyecek olursak istitaat haccın vücub şartıdır.

İstitaat denilen hac yapabilme güç ve imkanı, hac yolculuğuna çıkacak kişinin gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimlerini sosyal seviyelerine göre temin edecek mali güce ve hac için yeterli zamana ve mali güce sahip olması anlamına gelmektedir.

B)   EDA ŞARTLARI:

Haccın hac yükümlüsü tarafından bizzat ifa edilmesinin farz olması için bulunması gereken şartlara “haccın edasının şartları” denir. Bu şartlar ana hatlarıyla şunlardır.

a) Sağlıklı olmak 

Ebu Hanife ve İmam-ı Malik’e göre sağlıklı olmayan kimseler hac yapmakla mükellef değildir. Dolayısıyla yerlerine vekil göndermeleri de gerekmez. 

Hanefi imamlarından Ebu Yusuf  Ve Muhammed ile İmam Şafii ve Hanbeli hukukçularına göre ise sağlığı yerinde olmayanlar yerlerine vekil göndermeli veya bunu vasiyet etmelidirler. Fiilen hac etmeye engel hastalık ve sakatlıklar arasında, genel olarak körlük, kötürümlük, ve hac yolculuğuna dayanamayacak derecede hastalık  veya yaşlılık durumları gösterilmiştir.

b) Yol güvenliği:

Yol güvenliği de haccın eda şartları arasındadır.

c) Ârizi bir engelin bulunmaması:

Tutukluluk veya Yurt dışına çıkma yasağı gibi yolculuğa çıkmayı engelleyen bir durumun hac mevsimine denk gelmesi halinde eda yükümlülüğü ortadan kalkar.

d) Kadınlara ait iki şart:

  •  Bunlardan birincisi, kadınların tek başlarına uzun mesafeli yolculuğa çıkma yasağından kaynaklanan yanlarında kocalarının veya bir mahremlerinin bulunması şartıdır.

  •    Diğeri ise boşanma ve ya vefat iddeti bekleyen kadınların iddetlerini bitirmiş olmalarıdır.

 Eda şartlarını taşıyan kimselerin bizzat hac yapmaları, bu şartların herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde bedel (vekil) göndermeleri gerekir.

C)   GEÇERLİLİK ŞARTLARI:

Haccın geçerli sayılabilmesi için üç şartın bulunması gerekir. Bunlar a) İhram b) Belli bir vakit  c) Belli bir mekan

a)     İhram: (detaylı şekilde ihram konusuna bakınız)

Hanefi mezhebinde ihramın iki rüknü vardır. Niyet ve Telbiye. Bunlardan birini terk eden ihrama girmiş olamaz. Diğer üç mezhebe göre ihrama girmek için sadece niyet yeterlidir.

İhramın Rükünleri:

1)      Niyet

Niyet hac veya umrenin hangisini yapacağına  karar vermektir.  Niyeti dil ile söylemekte müstehaptır.

2)      Telbiye:

Telbiye: ibadete başlama anını temsilen belli sözlerin söylenmesinden ibarettir.Telbiye namazdaki iftitah tekbiri mesabesindedir. Burada tekbir yerine telbiye sözleri söylenir.

Telbiye: “Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde venni’mete leke velmülk. Lâ şerike lek.” Sözlerini söylemekten ibarettir. 

Telbiyeyi ihrama girerken bir defa söylemek farz, zaman zaman yüksek sesle tekrarlamak sünnettir. (kadınlar yüksek sesle değil içlerinden söylerler.) 

b) Belli bir vakit:

Haccın farzlarını kendileri için belirlenmiş özel vakitlerde yapmak haccın geçerlilik şartlarıdır.

Hac menasik’i hac ayları içinde yapılır. Hac menasik’inin vakti şevval ,zilkade ve zilhiccenin ilk on günüdür. Bu aylardan önce hac menasik’ine başlanmaz. Ayrıca bu aylar içerisinde her ibadetin belli bir günü vardır. Bu ibadetler kendileri için belirlenen vakitlerde yapılması gerekir, aksi halde geçerli (sahih) olmaz.

c) Belli bir mekan

Haccın farzlarının kendilerine tahsis edilmiş yerlerde yapılmasının anlamı , vakfenin Arafat sınırları içinde tavafın Kabenin etrafında yapılmasıdır


Bugün 2 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=